Utveckling i Waldermarsvik

Söndagen spenderades i Waldemarsvik. I folket hus samlades medlemmar från Waldemarsviks IF och några kommunrepresentanter för att diskutera framtiden.

Det var ingen tvekan om att det finns stora utvecklingsbehov – och också möjligheter. Sedan några år driver man framgångsrikt Nils Liedholm Cup. Det finns dock utrymme för att göra mer. Läget vid vattnet kan locka fler besökare. Kommunpolitiker ser också en chans att höja ortens attraktivitet om föreningslivet utvecklas.

Vad är då problemet? Ja, en utmaning enligt dem själva är att de behöver se över sin organisation och skapa en mer enad förening, ett “vi”. I nuläget är det lite för splittrat mellan de olika sektionerna (en förening i förening). Genom att tydliggöra en vision och skapa en mer drivande huvudstyrelse kan de skapa mer energi. Då blir det också lättare att föra dialog med kommunen.

Jaha, vad ska vi hitta på idag?

I en uppsats från 2006 studerar Andrén och Lyyski idrottsföreningars arbete med vision, verksamhetsidé och mål (se länk på uppsatssidan). Den centrala slutsatsen är “att idrottsföreningar använder begreppen slumpartat, inaktivt, på olika nivåer och utan profilering. Eftersom vi fick fram dessa svar anser vi att idrottsföreningar behöver utveckla strategibegreppen vision, verksamhetsidé och mål för att möta framtidens krav på en idrottsorganisation.”  

Konsekvensen är att varje dag kan ses som att möta ett blankt papper. Man vet liksom inte riktigt vad man ska hitta på eller varför. Därav att författarna döpt sin uppsats till “Jaha, vad ska vi hitta på idag? Och kanske något annat imorgon?”. Såvitt jag kan bedöma är det år 2011 lika aktuellt. Många har svårt att på ett genomtänkt sätt använda dessa begrepp. Man svävar lite hit och lite dit. Ibland kommer det in så kallade “handlingskraftiga personer” i styrelsen och siktar högt och hårt. Utan att för en sekund tänka på om det är en långsiktigt hållbar strategi för just denna förening. Och så några år senare så går luften alltihop och föreningen kan finna sig i sämre läge än innan den “friska satsningen”. Självklart ska man satsa ibland, men poängen är att det bör bygga på en …genomtänkt och förankrad strategi. Dessutom är det ju bra om det inte bara är ord på papper utan också något som följs upp i handling. Som att spela “underhållande fotboll” eller att “ge unga chansen”. Vad man nu egentligen menar med det.

Nu gäller detta inte bara idrottsföreningar. Även andra typer av organisationer har en hel del att göra här. Plötsligt ska man bli “bäst i världen” och ha “världsklass” i allt man gör. Och sedan skickar man ut lönespecifikationer som är helt obegripliga om man varit sjuk/ledig/… Men det, som man säger, är en annan historia.