Är tränarbyte i ishockey något att ha?

I en studie av svensk ishockey kommer forskarna fram till att tränarbyte under säsong har negativ – inte positiv – effekt. Artikeln heter Coach Succession and Team Performance: The Impact of Ability and Timing — Swedish Ice Hockey Data och publicerades i Journal of Quantitative Analysis in Sports (vol 5, no 1-2). Författare är Khalik Salman, Leif Arnesson, Leif och Ghazi Shukur.

Om tränarbyten

En alltid aktuell fråga är om, när och hur tränarbyte ska ske. Det har blivit populärt att sparka tränare under säsong när det går dåligt. Samtidigt visar mycket forskning att det inte ger önskad effekt. Snarare kan det ge negativ effekt. Visserligen är mätproblemen stora, men det ger ändå en fingervisning om att det kanske är både mest ekonomiskt och bäst sportsligt att ha tålamod. På artikelsidan finns en länk till en artikel som bygger svensk ishockey.