Strategi i ridverksamhet

I uppsatsen “Företag eller ideell förening? En studie av hur ridskolor i Uppland använder företagsstrategier i sin ideella verksamhet” ger författarna en liten inblick i bl a Uppsala ponnyklubb, Uppsala Akademistall AB, Säva Ridcenter AB och Lurbo ridklubb utifrån perspektivet företagsstrategier. Inte helt oväntat använder aktiebolagen sig av mer av företagsstrategier. En intressant fråga är hur man kan kombinera detta med det ideella syftet? Uppsatsen svarar inte så utförligt på det, men ger ändå en liten ingång till området. Information om uppsatsen och möjlighet att ladda ner hittar du här.

Jaha, vad ska vi hitta på idag?

I en uppsats från 2006 studerar Andrén och Lyyski idrottsföreningars arbete med vision, verksamhetsidé och mål (se länk på uppsatssidan). Den centrala slutsatsen är “att idrottsföreningar använder begreppen slumpartat, inaktivt, på olika nivåer och utan profilering. Eftersom vi fick fram dessa svar anser vi att idrottsföreningar behöver utveckla strategibegreppen vision, verksamhetsidé och mål för att möta framtidens krav på en idrottsorganisation.”  

Konsekvensen är att varje dag kan ses som att möta ett blankt papper. Man vet liksom inte riktigt vad man ska hitta på eller varför. Därav att författarna döpt sin uppsats till “Jaha, vad ska vi hitta på idag? Och kanske något annat imorgon?”. Såvitt jag kan bedöma är det år 2011 lika aktuellt. Många har svårt att på ett genomtänkt sätt använda dessa begrepp. Man svävar lite hit och lite dit. Ibland kommer det in så kallade “handlingskraftiga personer” i styrelsen och siktar högt och hårt. Utan att för en sekund tänka på om det är en långsiktigt hållbar strategi för just denna förening. Och så några år senare så går luften alltihop och föreningen kan finna sig i sämre läge än innan den “friska satsningen”. Självklart ska man satsa ibland, men poängen är att det bör bygga på en …genomtänkt och förankrad strategi. Dessutom är det ju bra om det inte bara är ord på papper utan också något som följs upp i handling. Som att spela “underhållande fotboll” eller att “ge unga chansen”. Vad man nu egentligen menar med det.

Nu gäller detta inte bara idrottsföreningar. Även andra typer av organisationer har en hel del att göra här. Plötsligt ska man bli “bäst i världen” och ha “världsklass” i allt man gör. Och sedan skickar man ut lönespecifikationer som är helt obegripliga om man varit sjuk/ledig/… Men det, som man säger, är en annan historia.