Dåligt utbud av litteratur om sport management

idrottsforum.org publiceras en strid ström av recensioner av allehanda idrottslitteratur. Av särskilt intresse skulle böcker om sport management kunna vara. Redaktören Kjell Eriksson kan dock se tydligt mönster sedan ett flertal år:

“Självfallet finns det kunskaper att hämta från amerikansk idrott när det gäller ledning, administration och marknadsföring av idrott i allmänhet och av enskilda sporter, men som påpekats i snart sagt varje recension av amerikanska sport management-läroböcker på forumet, det går inte att använda i en nordisk utbildningssituation utan en mängd kompletteringar.” (länk till citat)

Efter att ha tittat igenom flera kan jag bara hålla med. Förutom att det skiljer sig en hel del åt gällande hur idrotten är organiserad, är innehållet ofta utvalt på ett sätt som inte riktigt passar våra universitetsutbildningar. Svensk litteratur då? Saken är ju den att det finns egentligen bara en svensk bok, Perspektiv på Sport Management . Lovvärd som den dock är, är den dock i sin tur behäftad med en hel del brister. Exempelvis finns inget kapitel om marknadsföring. Eftersom varje kapitel har sin egen författare är det också en spretig bok utan något samband mellan kapitlena. Kjell på Idrottsforum ställer sig frågan varför det inte finns fler svenska böcker. Ett svar är att det tyvärr finns få sport management-forskare i Sverige. Som vi redan informerat Kjell om, är det dock på väg en eller kanske till och med flera böcker som i alla fall delvis kan åtgärda denna brist. Det är ju ingen tvekan om att det finns ett stort behov av relevant litteratur, både för studenter och för personer verksamma i idrottsföreningar. Stay tuned, som man brukar säga.

Stort behov av forskning

På FEKIS-konferensen presenterades resultat från en pågående översikt kring Sport Managementforskningen. Vad är det för forskning som publiceras i de ledande vetenskapliga tidskrifterna? Svaret var att det var förvånansvärt lite som hade med hur man leder en idrottsklubb. Det mesta handlar om mer övergripande nivåer såsom distriktsförbund eller på nationell eller global nivå. När det väl sedan handlar om klubbnivå handlar nästan en tredjedel om marknadsföring. Värt att notera är att de knappt finns någon forskning på svenska förhållanden. I dessa tidskrifter alltså. Självfallet pågår det en del forskning, men det har hittills inte “kommit ut”. Generellt sett är det ändå ett tecken på att det inte pågår särskilt mycket. Från andra fält kan man nämligen se att livlig forskningsaktivitet till slut faktiskt “kommer ut” i tidskrifter. Så, kanske dags att fler ger sin i området. För det krävs dock finansiering. I nuläget är det dock kärvs, eftersom huvuddelen av forskningen inom idrottsvetenskap går till medicinsk forskning. Det finns all anledning för RF – och andra – att ta sig en funderare kring detta.

Bakgrund

En av den svenska idrottens viktigaste frågor är hur idrottsföreningar ska organiseras, ledas och utvecklas på 2000-talet. Tusentals ideella (och anställda) krafter sliter dagligen med utmaningen att driva föreningen. Detta oavsett om vi talar elit eller bredd. Trots det hävdar vi att frågan i stort sett “skuffas undan” till förmån för andra frågor som av hävd framstår som mer “hemtama” för idrottsrörelsen. Snabbhetsträning, styrketräning, mental träning, doping, skador, barnidrott, med mera får mycket mer utrymme och fokus än sport management.

SportManagement.se vill ändra på detta.

Sportmanagement.se kommer samla och kommentera kunskap om sport management. Vi kommer också då och då blanda oss i pågående händelser och ge vår syn på saker och ting. Vi är här för att försöka påverka beslutsfattare till att satsa mycket mer på att skapa relevant kunskap inom området Sport Management – både vad gäller elit och bredd. Du är välkommen att hänga med du också.