Hästar är farliga djur?

Är detta verkligen sant? “Årligen skadas omkring 13 000 personer under ridning eller när de hanterar sina hästar.” Detta enligt uppgift på HelaGotland.se i samband med en dödsolycka. Jag förmodar att det är vad som rapporteras och att mörkertalet är stort. Kanske är det inget att göra väsen omkring, jag tyckte bara att 35 skador om dagen lät rätt mycket…

Tufft nu.

Flera fotbollslag har det jobbigt just nu (se FootballManagement.se). Det är tufft på många håll när det gäller ekonomin. Några exempel det senaste halvåret: Föreningsdrivna ridskolor, Sandvikens Bandy, Speedway på elitnivå, Golfklubbarna. Och är det inte akuta problem finns risken att media ändå lyckas leta upp problem. Ett exempel är Djurgårdens Hockey, där ordföranden inte var medveten om att en skuld nu flyttats över till kronofogden. I Djurgårdens fall verkar man trygga i att man klarar situationen. I många andra fall är man inte det. När så media och andra (inklusive vi på Sportmanagement.se) rapporterar om det, så ökar trycket.

Idrottssverige känns ur ekonomisk synvinkel lite turbulent just nu. Hur långt ska det gå? Vad kommer hända? Spännande tider ligger framför oss.

Uppsatser om varumärke

uppsatssidan finns nu 5 uppsatser om varumärke. En har tittat på BolticGöta och Färjestads BK. En jämförelse med varumärke i företag görs. Bl a lyfter man fram att idrotten finns i media på ett helt annat sätt än företag, vilket ger både möjligheter och problem. Man betonar också historiens betydelse. Uppsatsen om Bollnäs GIF bandy visar också på stora utvecklingsmöjligheter ur ett varumärkesperspektiv. I anslutning till det är uppsatsen om hur bandyförbundet och bandyklubbarna arbetar med varumärket bandy intressant. Här identifierar man konflikter, bl a mellan förbund och klubbar, som hindrat utvecklingen.

En annan uppsats att lära från om man arrangerar tävlingar, är den om Vasaloppet. Bl a har man intervjuat några centrala sponsorer.

Slutligen, Pääjärvis uppsats om Ridsporten handlar om hur förbundet arbetar med varumärke. Hennes slutsats är att det inte finns något systematiskt varumärkesarbete – men att svensk ridsport trots detta har en stark identitet! Alltså kan det bli rätt utan att man är medveten om det. Det känns tryggt.