Rapport om Talangutveckling

För några år sedan gjorde PG Fahlström vid Linnéuniversitetet “En studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet”. Det finns flera intressanta iakttagelser i rapporten. En är:

“Förbunden lägger stor vikt vid att finna talangerna tidigt trots att de överlag anser att talang inte är så viktigt, att det är svårt att se dessa talanger tidigt och att man inte har några säkra kriterier att utgå från vid talangidentifiering. Det är lite motsägelsefullt och frågan kan ställas, varför lägger man så mycket tid på att finna talanger om talangen inte är så viktig?”

Även om rapporten har några år på nacken, så är den fortfarande högaktuell. Läs den!

 

 

Att finna och utveckla talang

PG Fahlström vid Linnéuniversitetet har skrivit en intressant rapport om det här med talanger. Det är en kartläggning av specialidrottsförbundens syn på talang, talangidentifikation och talangutveckling. En slutsats är:

“Förbunden lägger stor vikt vid att finna talangerna tidigt trots att de överlag anser att talang inte är så viktigt, att det är svårt att se dessa talanger tidigt och att man inte har några säkra kriterier att utgå från vid talangidentifiering. Det är lite motsägelsefullt och frågan kan ställas, varför lägger man så mycket tid på att finna talanger om talangen inte är så viktig?”

Ja, det är en berättigad fråga. Fahlström ger inga svar. Lite är det som att många organisationer idag använder tester av olika slag för att identifiera “rätt person” när de ska anställa, samtidigt som vi vet att det är mycket oklart vad dessa tester egentligen mäter. Många känner att man ändå måste göra ett test, liksom man måste söka efter talanger. Svårigheten är ju att vi inte vet vilka vi missar och om dessa skulle ha presterat ännu bättre…