Utveckling i Waldermarsvik

Söndagen spenderades i Waldemarsvik. I folket hus samlades medlemmar från Waldemarsviks IF och några kommunrepresentanter för att diskutera framtiden.

Det var ingen tvekan om att det finns stora utvecklingsbehov – och också möjligheter. Sedan några år driver man framgångsrikt Nils Liedholm Cup. Det finns dock utrymme för att göra mer. Läget vid vattnet kan locka fler besökare. Kommunpolitiker ser också en chans att höja ortens attraktivitet om föreningslivet utvecklas.

Vad är då problemet? Ja, en utmaning enligt dem själva är att de behöver se över sin organisation och skapa en mer enad förening, ett “vi”. I nuläget är det lite för splittrat mellan de olika sektionerna (en förening i förening). Genom att tydliggöra en vision och skapa en mer drivande huvudstyrelse kan de skapa mer energi. Då blir det också lättare att föra dialog med kommunen.