Att finna och utveckla talang

PG Fahlström vid Linnéuniversitetet har skrivit en intressant rapport om det här med talanger. Det är en kartläggning av specialidrottsförbundens syn på talang, talangidentifikation och talangutveckling. En slutsats är:

“Förbunden lägger stor vikt vid att finna talangerna tidigt trots att de överlag anser att talang inte är så viktigt, att det är svårt att se dessa talanger tidigt och att man inte har några säkra kriterier att utgå från vid talangidentifiering. Det är lite motsägelsefullt och frågan kan ställas, varför lägger man så mycket tid på att finna talanger om talangen inte är så viktig?”

Ja, det är en berättigad fråga. Fahlström ger inga svar. Lite är det som att många organisationer idag använder tester av olika slag för att identifiera “rätt person” när de ska anställa, samtidigt som vi vet att det är mycket oklart vad dessa tester egentligen mäter. Många känner att man ändå måste göra ett test, liksom man måste söka efter talanger. Svårigheten är ju att vi inte vet vilka vi missar och om dessa skulle ha presterat ännu bättre…

Vad är en talang?

PG Fahlström från Linnéuniversitetet i Växjö presenterade idag på Elmias fotbollsmässa sina resultat från en forskningsöversikt kring talangutveckling. En intressant reflektion han gjorde är den att alla är överens om att talanger har något unikt, men ändå letar vi efter talanger utifrån en standardmall “så här ser en talang ut”. Klart är också att talang handlar om mycket mer än att teknisk skicklighet. Vilja till träning, ambition, etc., kan också ses som en del i talang. Ska bli spännande att läsa den färdiga rapporten som kommer lite senare i år.

Compact learning på CSM-dagen

Utbildningsprogrammet Coaching and Sport Management vid Linnéuniversitetet i Växjö hade i torsdags sin CSM-dag.  Ungefär 4 års arbete presenterades under dagen (20 studenter x 10 veckor = 200 veckor). Därav uttrycket “compact learning”. Av sådant som presenterades kan nämnas att mental träning ånyo får en positiv bekräftelse. Elin Helgesson fann i sina intervjuer av bordtennisspelare att de definitivt ansåg sig ha nytta av mental träning. Johan Pettersson fann i sin studie av IF Elfsborg att sista intrycket precis som första intrycket är viktigt för publiken på en fotbollsmatch.

Även om det kanske inte är revolutionerande resultat som presenteras bidrar studenterna till att bit för bit flytta fram kunskapsområdet inom sport management. Icke att förglömma är också att de genom sina frågor i många fall också sätter igång tankar och reflektioner bland verksamma inom idrottsbranschen. Bara det i sig är värt en hel del.

En del av uppsatserna som presenterades denna dag kommer länkas upp på uppsatssidan framöver.