EASM-konferens

Den 20:e EASM-konferensen gick av stapeln förra veckan i Danmark. Det är konferens för forskare och andra intresserade av Sport Management i Europa. En hel del presentationer handlade som vanligt om policyfrågor. Lite ovanligt var fokus på frågor kring volontära ideella organisationer, dvs motsvarande våra idrottsföreningar. Även i andra länder (som Holland) ser man ökade bekymmer med att få medlemmar att ställa upp i det ideella arbetet. Man ser sig allt mer som kund som köper en tjänst.

Själv var jag med i en workshop kring fotbollsforskning. Vi var rätt överens om att föreningar inte är så intresserade av forskning kring hur man leder föreningar.

Sammantaget kunde vi svenskar konstatera att samarbetet mellan idrottsrörelsen och akademin (forskarna) verkar vara större, t ex i Danmark, Holland, Norge… Vad det beror på kan man fundera lite på. Klart är att “där ute”, ser man tydliga samband mellan kunskap om föreningsledning och att det sedan blir bra spel “på plan”. Man har också mindre problem med att kombinera elit och bredd – verkar det som. Det finns en del att inspireras och lära av.

Stort behov av forskning

På FEKIS-konferensen presenterades resultat från en pågående översikt kring Sport Managementforskningen. Vad är det för forskning som publiceras i de ledande vetenskapliga tidskrifterna? Svaret var att det var förvånansvärt lite som hade med hur man leder en idrottsklubb. Det mesta handlar om mer övergripande nivåer såsom distriktsförbund eller på nationell eller global nivå. När det väl sedan handlar om klubbnivå handlar nästan en tredjedel om marknadsföring. Värt att notera är att de knappt finns någon forskning på svenska förhållanden. I dessa tidskrifter alltså. Självfallet pågår det en del forskning, men det har hittills inte “kommit ut”. Generellt sett är det ändå ett tecken på att det inte pågår särskilt mycket. Från andra fält kan man nämligen se att livlig forskningsaktivitet till slut faktiskt “kommer ut” i tidskrifter. Så, kanske dags att fler ger sin i området. För det krävs dock finansiering. I nuläget är det dock kärvs, eftersom huvuddelen av forskningen inom idrottsvetenskap går till medicinsk forskning. Det finns all anledning för RF – och andra – att ta sig en funderare kring detta.