EASM2013: Effekter av en professionell klubb

På EASM2013-konferensen lyssnade jag på en presentation av en studie som syftar till …”to capture the impact of professional sport clubs on their local market”. De tittar närmare på NHL-klubbar (bl a Ottawa Senators). De har identifierat 160 faktorer (så här långt…) och kategoriserar de på några olika sätt. Ett exempel är spridning av en positiv sinnesstämning, en annan är att det pågår olika “Community”-projekt som syftar till att möjliggöra för människor som av olika skäl (ekonomiska, tradition…) inte sett ishockey, få se en match.

De syftar till att utveckla ett “scorecard” där olika effekter kan inplaceras för att ge en översikt över vad som sker och vad som kan ske (något de fick en del kritik för eftersom det var svårt att veta vem som skulle använda det och varför).

En reflektion är att presentationen är ännu ett tecken på det stora intresset för relationen mellan idrottsklubbar och samhället. En del görs under rubriken för CSR – Corporate social responsibility – , en del utifrån att myndigheter börjar upptäcka nyttan med idrottsklubbar (eller vill att de ska göra mer nytta för de pengar de får), men också utifrån att allt fler klubbar börjar se fördelarna med att aktivt arbeta med detta.

Guy Thomas beskrev exempelvis (i en annan presentation) hur man i England har idén om “Big Society”, där man nu vill få lokala idrottsklubbar att ta ett mycket större ansvar för lokalsamhället, t ex genom att öppna upp sig för andra målgrupper. Något, som klubbarna inte är särskilt sugna på, speciellt inte eftersom de inte får mer pengar för det, utan snarare mindre.