Uppsatser om varumärke

uppsatssidan finns nu 5 uppsatser om varumärke. En har tittat på BolticGöta och Färjestads BK. En jämförelse med varumärke i företag görs. Bl a lyfter man fram att idrotten finns i media på ett helt annat sätt än företag, vilket ger både möjligheter och problem. Man betonar också historiens betydelse. Uppsatsen om Bollnäs GIF bandy visar också på stora utvecklingsmöjligheter ur ett varumärkesperspektiv. I anslutning till det är uppsatsen om hur bandyförbundet och bandyklubbarna arbetar med varumärket bandy intressant. Här identifierar man konflikter, bl a mellan förbund och klubbar, som hindrat utvecklingen.

En annan uppsats att lära från om man arrangerar tävlingar, är den om Vasaloppet. Bl a har man intervjuat några centrala sponsorer.

Slutligen, Pääjärvis uppsats om Ridsporten handlar om hur förbundet arbetar med varumärke. Hennes slutsats är att det inte finns något systematiskt varumärkesarbete – men att svensk ridsport trots detta har en stark identitet! Alltså kan det bli rätt utan att man är medveten om det. Det känns tryggt.