Ekonomisk försämring i många kommuner

RF har i ny rapport gjort klart att många kommuner i praktiken försämrat ekonomin för idrottsföreningar genom att man inte höjt bidragen i samma takt som kostnaderna ökat. Det är inte för inte som något känns lite snett. Å ena sidan säger “alla” att idrottsföreningars verksamhet är viktigt. Å andra sidan agerar många som om den inte är det. Å ena sidan sägs att det här med integration, jämställdhet, demokratik, fostran… är viktigt och att man kan söka pengar till sådana projekt. Å andra sidan så minskas bidragen till de aktörer = idrottsföreningar som redan jobbar med detta i sin vardagliga verksamhet. Det finns ju redan aktörer, nätverk, rutiner, etc., som borde kunna nyttjas bättre för att göra det som framhålls som så viktigt.

Och det är väl här som jag tycker något är särskilt trixigt. För detta kräver nog att “man” börjar arbeta annorlunda med föreningslivet. Vem denne “man” är, är dock inte så lätt att säga. Är det kommunens fritidskontor? Är det SISU? Är det idrottsförbunden? Eller vem är det? Jag tror dock att vi måste ställa nya frågor och tänka oss nya lösningar gällande detta. Kanske måste vi våga fantisera fram, föreställa oss, ett nytt “föreningssystem”? Som inte handlar så mycket om stöd och service som om utveckling. Där vi använder idrottsföreningarna som en motor, en hävstång, en katalysator, eller vad vi nu vill kalla det. Men det måste ske aktivt och med kompetens.