51 %

Frågan om 51%-regeln är högaktuell, bl a pga RIM-stämman i Luleå. I fredagens Aftonbladet får jag tillsammans med några andra “äran” att som expert få uttala mig om mina synpunkter på tre frågor. Se artikeln här. Artikeln inleds så här:

“Sportbladet vände sig till de som borde veta –  ett tiotal män och kvinnor som forskar och undervisar på svenska universitet och högskolor och som har specialkunskaper inom idrottsområdet.”

De menar således att vi borde veta något om detta. Problemet är att det inte finns någon som vet särskilt mycket om någonting i den här frågan. I alla fall inte jag och om jag får drista mig, inte mina “med-experter” heller. Vi gissar, antar och spekulerar som alla andra. Den bistra sanningen är ju att det inte bedrivs någon seriös forskning på området. Mer seriös menar jag omfattande, djupgående, systematisk, nyanserad, … Det är det stora problemet, inte bara i denna frågan utan i flera viktiga frågor kring idrottssveriges framtid.

Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Vi behöver ha en ordentlig satsning på forskning som handlar om ledningen av idrottsföreningar. Detta dels för att ta reda på hur det står till och dels för att utforska nya sätt att leda och organisera idrottsföreningar.

Det är ganska lätt att avfärda en förändring av 51%-regeln om man inte har insikt eller insyn i hur det kan fungera i idrottsföreningar. Exempelvis är det i en del fall en skendemokrati som försiggår, där det i praktiken är en eller några få starka män eller kvinnor som styr föreningen. Ibland leder det till toksatsningar som inte till gagn vare sig för föreningens medlemmar eller omgivande samhälle. I hur många fall? Vi vet inte.

En annan ingång är att säga att det i en del fall nog vore rätt skönt om det kom in någon med en ordentlig slant, så att styrelsen kunde koncentrera sig på att sköta om den faktiska idrotten och inte hela tiden jaga pengar. I hur många fall? Vi forskar inte på det, så vi vet inte.

Det finns risker med att avskaffa 51%-regeln. Men, det finns också risker med att inte avskaffa den – i alla fall inom vissa idrotter och på vissa nivåer. Det är inte på något sätt självklart vad som är mest rätt här, men då anser jag som i AB:s artikel att valfrihet ska råda. Låt medlemmarna i föreningen bestämma hur man vill ha det. Det är väl demokrati om något.