Uppsatser

Här samlas svenska uppsatser inom Sport Management. Har du skrivit en uppsats du vill presentera här? Kontakta oss på magnus@sportmanagement.se.

Arenor:
Arenabygge – hur gjorde HV71? (Eliacik m fl).

HRM:
Sport Managers. Kartläggning av kompetenskrav. (Jessica Thor, 2008).
Sport Managers. Vad gör de? (Lars Jennfors, 2004).

Kultur:
Sunt, gediget och hårt arbete: En studie om den framgångsrika småländska idrottskulturen, med exempel från HV71, Kalmar FF och Lejonen Speedway (Magnusson & Westlund, 2009)

Strategi:
Jaha, vad ska vi hitta på idag? En studie av idrottsföreningars arbete med vision, verksamhetsidé och mål. (Andrén & Lyyski, 2006).

Styrning:
Ekonomistyrning i ideella föreningar (Gustafsson & Isaksson, 2012)
Hopp om spel med styrning – en fallstudie om ekonomistyrning i fem svenska idrottsföreningar (Florek med flera, 2005).
Ideella föreningar och outsourcing av ekonomifunktionen: en tänkbar lösning (Holmberg, 2013)
Styrelsearbete och ekonomistyrning i elitidrottsföreningar (Lönnerskog & Nyqvist, 2007)
Styrning i en kundinriktad organisation: fallet Linköping Hockey (Sävenhed & Öberg, 2006)

Varumärken:
Att bygga starka varumärken inom idrotten. Fallstudie BolticGöta och Färjestads BK. (Svensson & Kristiansson, 2007).
Bollnäs GIF Bandy – ett starkt varumärke? (Karlsson, 2005).
Branding in the lower level sport club setting. The Case of Swedish division 1 ice hockey. (Klouman & Beljuljli, 2012).
Varumärkesutveckling inom idrott: fallet Ridsportsförbundet. (Pääjärvi, 2009).
Varumärkesutveckling inom Linköpings Hockey Club (Johansson m fl, 2006).
Varumärket bandy: idag och i morgon. (Persson, 2007).

Vasaloppets varumärkesuppbyggnad. (Gustafsson & Linderoth, 2006)

Utvecklingsmöjligheter
Från ideell förening till vinstdrivande företag – fallet Linköping Hockey och Brynäs (Nygard & Pettersson, 2009)
Internkommunikation och beslutsprocesser inom Åtvidabergs FF. (Håkansson & Pehrsson, 2005)

Det är värt att poängtera att man ska läsa en uppsats med “rätt” glasögon. Det som betygsätts i en uppsats är hur författarna genomför sin vetenskapliga studie. Mycket handlar om metod och om sättet att göra ett sådant här arbete. Mindre fokus är på själva innehållet. Ju fler uppsatser man gör och ju “högre upp” i det vetenskapliga systemet man kommer, desto mer kommer också innehållet i fokus.