Nya intäkter

Dags för nya intäkter?

Vi har många idéer och lång erfarenhet av att ha testat många idéer. Det kan gälla att utveckla kioskverksamheten, marknadsföringen, sponsringen eller projektverksamhet.

Men, det räcker inte bara med idéer om vad vi ska göra. Vi behöver också vet hur vi ska lyckas med det vi vill göra.

 

Prisexempel

Vi kommer till er och håller en kreativ workshop där vi diskuterar olika idéer, inklusive faktorer som kan leda till att idéerna lyckas. Här kan gärna en lite större antal deltagare vara med. 3-4 timmar inklusive dokumentation c:a 8.000 kr + moms och exklusive resor. Är det lång resa tillkommer restidsersättning.

Detta kombineras med fördel med möten med styrelsen samt intervjuer av nyckelpersoner.

Vi kan också medverka i framtagandet av planer för realisering av nya idéer.