Lönsamhetsanalys

I föreningar med flera sektioner och/eller flera lag är det ofta svårt att veta vad olika delar av verksamheten egentligen kostar och om ekonomin går ihop eller inte. Detta beror på att många intäkter och kostnader för driften av föreningen bokförs på huvudstyrelsen. Utmaningen är att göra en fördelning av dessa intäkter och kostnader ner på respektive sektion/lag och i slutändan på respektive individ.

Varför göra en total fördelning av intäkter och kostnader?

  • Ni får en mer rättvisande bild av hur olika delar av er verksamhet går. Chansen att styrelsen kan vidta rätt åtgärder ökar.
  • Det är lättare att starta en diskussion med föräldrar och aktiva om avgifter och behov av antingen minska kostnaderna eller hitta nya intäktskällor.
  • Analysen kan utgöra startskottet för en positiv utveckling av föreningen.

I en förening klagade en sektion ofta på en annan sektion utifrån att man tyckte att man fick “bidra” till denna sektions underskott. Efter gjord intäkts- och kostnadsfördelning visade det sig att även den klagande sektionen gick med underskott. Många av deras driftskostnader bokfördes nämligen på huvudstyrelsen. De “försvann” så att säga bland de allmänna pengarna. Resultatet blev en kraftfull diskussion om framtiden och till en klart förbättrad ekonomi till nästkommande år.

Vi rekommenderar att man inte “bara” gör analysen utan också diskuterar hur man på bästa sätt kan använda den för att utveckla föreningen.

Prisexempel

Vi erbjuder en lönsamhetsanalys där vi gör en intäkts- och kostnadsfördelning ner på individnivå. En analys för en förening med några miljoner i omsättning, med 2-4 sektioner, med all bokföring i ett och samma system och med två möten med styrelsen kostar c:a 10.000 kr + moms, exklusive resor.

Tidsåtgången och därmed kostnaden för analysen beror på föreningens storlek, situation och behov.

 

One thought on “Lönsamhetsanalys

  1. Pingback: Lönsamhetsanalys? |

Comments are closed.