Kreativ utveckling av idrott…

Vi kan på flera sätt bidra till kreativ utveckling av din förening, ditt förbund, ditt lag eller ditt ledarskap.

Vår styrka är att vi har ett helhetsperspektiv på föreningens verksamhet och kan allt från ekonomi till ledarskap till hur man arbetar med förändrings- och förnyelseprocesser. Vi känner till många av de utmaningar idrottsföreningar har. Många har det tufft och man tycker man provat allt. Här tror vi att det i flera fall går att komma lite längre. Det kan handla om nya idéer men lika ofta om  hur man ska gå tillväga för att förverkliga idéerna. Detta gäller även om talar om förbund, lag eller ditt egna ledarskap. Välkommen med frågor magnus@sportmanagement.se.

Våra erbjudanden hittar du i menyn.