Om oss

SportManagement.se drivs av personer väl insatta i forskning och praktik inom området. Vi har erfarenhet av att ha jobbat med idrottsföreningars organisation och ledning både på elit- och breddnivå. Vi är väl insatta i och bedriver forskning på området. Vi har också varit utövare. Huvudansvarig och drivande bakom projektet är Magnus Forslund.

Vill du anlita oss till att utveckla din verksamhet? Har du frågor om sport management? Kontakta oss på magnus@sportmanagement.se

“Bakgrund till sportmanagement.se”

En av den svenska idrottens viktigaste frågor är hur idrottsföreningar ska organiseras, ledas och utvecklas på 2000-talet. Tusentals ideella (och anställda) krafter sliter dagligen med utmaningen att driva föreningen. Detta oavsett om vi talar elit eller bredd. Trots det hävdar vi att frågan i stort sett “skuffas undan” till förmån för andra frågor som av hävd framstår som mer “hemtama” för idrottsrörelsen. Snabbhetsträning, styrketräning, mental träning, doping, skador, barnidrott, med mera får mycket mer utrymme och fokus än sport management.

SportManagement.se vill ändra på detta.

Sportmanagement.se kommer samla och kommentera kunskap om sport management. Vi kommer också då och då blanda oss i pågående händelser och ge vår syn på saker och ting. Vi är här för att försöka påverka beslutsfattare till att satsa mycket mer på att skapa relevant kunskap inom området Sport Management – både vad gäller elit och bredd. Du är välkommen att hänga med du också.