EASM2013: Effekter av en professionell klubb

På EASM2013-konferensen lyssnade jag på en presentation av en studie som syftar till …”to capture the impact of professional sport clubs on their local market”. De tittar närmare på NHL-klubbar (bl a Ottawa Senators). De har identifierat 160 faktorer (så här långt…) och kategoriserar de på några olika sätt. Ett exempel är spridning av en positiv sinnesstämning, en annan är att det pågår olika “Community”-projekt som syftar till att möjliggöra för människor som av olika skäl (ekonomiska, tradition…) inte sett ishockey, få se en match.

De syftar till att utveckla ett “scorecard” där olika effekter kan inplaceras för att ge en översikt över vad som sker och vad som kan ske (något de fick en del kritik för eftersom det var svårt att veta vem som skulle använda det och varför).

En reflektion är att presentationen är ännu ett tecken på det stora intresset för relationen mellan idrottsklubbar och samhället. En del görs under rubriken för CSR – Corporate social responsibility – , en del utifrån att myndigheter börjar upptäcka nyttan med idrottsklubbar (eller vill att de ska göra mer nytta för de pengar de får), men också utifrån att allt fler klubbar börjar se fördelarna med att aktivt arbeta med detta.

Guy Thomas beskrev exempelvis (i en annan presentation) hur man i England har idén om “Big Society”, där man nu vill få lokala idrottsklubbar att ta ett mycket större ansvar för lokalsamhället, t ex genom att öppna upp sig för andra målgrupper. Något, som klubbarna inte är särskilt sugna på, speciellt inte eftersom de inte får mer pengar för det, utan snarare mindre.

2 thoughts on “EASM2013: Effekter av en professionell klubb

 1. Hej Magnus, tack för rapporter från konferensen o kloka funderingar. Jag gillar inte att begreppet CSR används av idrottsklubbar, det måste väl finnas ett bättre uttryck? En av de allsvenska klubbarna i Göreborg säger lite slarvigt att de “jobbar med CSR i några förorter”. Detta säkert för att stärka varumärket men barnen i dessa förorter får inte vara med i föreningen, om de inte är väldigt duktiga fotbollsspelare.

  Håller med om att fler föreningar borde ta större ansvar för lokalsamhället men detta uppdrag kan bara föreningen själva besluta om. Nu åläggs föreningar en massa saker, styrs av projektpengar etc.

  Hur mycket kan staten kräva av föreningarna i utbyte för alla lok stöd?

 2. Tack!
  Håller helt med om det knepiga med CSR-begreppet. Blir lätt allt gör ytligt.
  Delar också detta med en felaktig kravbild. En liten tröst är att vi har det bättre än i tex England. Där ges inga pengar alls…
  Tycker dock att stödet skulle ses över med mer radikaka glasögon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *