Dansk handbolls uppgång och fall…?

Dansk håndboldI boken Dansk Håndbold – bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser (redaktör Rasmus K. Storm), beskriv och diskuterar några danska forskare dåtid och nutid gällande dansk handboll utifrån flera olika aspekter. Näst efter fotboll är handbollen den populäraste sporten. Intressant nog var det damhandbollen som tog täten när sporten tog rejäla kommersiella kliv. En förklaring är att statstelevision såg en outnyttjad potential och därför dels gick in med pengar, dels började visa mycket handboll.

Herrhandbollen har följt i kölvattnet och liksom damerna nått internationella framgångar.

I boken får vi lära att många klubbar genomgått flera ekonomiska kriser men också att breddhandbollen minskat. Det senare innebär en motsägelse mot den vanliga uppfattningen att elit föder bredd. Riktigt så är inte fallet i Danmark. Barnhandbollen ökar, men från junioråldern och uppåt minskar antalet utövare. En förklaring sägs vara att arbetslivet förändrats. Fler arbetar mer “flexibelt” och dessutom fler antal timmar, vilket leder till svårigheter att kombinera kontinuerligt handbollsspelande. Istället ser man en övergång till egenträning – som kan göras när det passar en.

Boken läste jag i samband med ett besök i Slagelse i Danmark. Där har handbollsklubben haft stora framgångar på damsidan, bl a med Champions League-segrar. Jag frågade på hotellet om det gick att se någon match. Beskedet jag fick var att klubben nyligen gått i konkurs. Jag fick också lära mig att de senaste årens lågkonjunktur generellt lett till problem. Dansk elithandboll har på fem år sammanlagt tappat 60 miljoner dkr i omsättning. Framtiden är därför mycket oviss. På positiva sidan kan vi därför se möjligheter för svenska klubbar. Hur det nu än blir med den saken så kvarstår känslan av att elitlagidrott “skakar” i sina grundvalar och att rejäla förändringar ligger på lur och väntar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *