Samtal om ledning av idrottsföreningar

Samtalen om vad det innebär att leda idrottsföreningar fortsätter. Nu senast var det P4 Kronoberg som gjorde ett timlångt inslag i programmet Västergatan. Vi diskuterade bland annat den framväxande trenden att föräldrar ser sig som kunder till föreningen och vad det kan innebära för framtiden. En del ser detta bara som ett hot som ska motverkas. Det tror jag är ett misstag. Trenden handlar inte bara om föreningar, utan om hela samhället. Vi blir allt “bättre” på att ställa krav på våra “leverantörer” i olika sammanhang. Det får vi nog acceptera. Utmaningen är att hitta lämpliga strategier för att hantera dessa krav.

I mina ögon innebär det inte att hela svenska idrottsmodellen är hotad. Jag är helt övertygad om att vi i framtiden fortsatt kommer ha ideellt arbete i föreningslivet. Men för att få snurr på det krävs förmodligen anställd personal med rätt kompetens. Ja, observera rätt kompetens. Och det är där jag ser problem. Dels vet vi för lite om hur denna “rätta kompetens” ser ut… och vi har förmodligen inte varken rätt läromedel eller utbildningar som leder fram till denna. Därför behövs mycket mer forskning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *