Om tränarbyten

En alltid aktuell fråga är om, när och hur tränarbyte ska ske. Det har blivit populärt att sparka tränare under säsong när det går dåligt. Samtidigt visar mycket forskning att det inte ger önskad effekt. Snarare kan det ge negativ effekt. Visserligen är mätproblemen stora, men det ger ändå en fingervisning om att det kanske är både mest ekonomiskt och bäst sportsligt att ha tålamod. På artikelsidan finns en länk till en artikel som bygger svensk ishockey.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *